Articles

Bitcoin (Dijital Para) Alım Satımı Yasak mıdır? – Av. Serdar Han TOPO

October 1, 2019


Dijital para, bir diğer deyiş ile en bilinen dijital para olan Bitcoin’in alım satımı yasak mıdır? Bu çok önemli bir soru, çünkü çok fazla yapılan işlemler var Türkiye’de de, aynı şekilde uluslararası mecralarda da, farklı ülkelerde de. Kanunsuz ceza olmaz ilkesi burada devreye giriyor. Yani bir fiilin suç teşkil edebilmesi için onun kanunda bir ceza niteliğinin olması gerekiyor. Dijital paralarla alakalı, alım satım fiiliyle alakalı hiçbir şekilde bir ceza öngörülmemiştir. Bu cezanın öngörülmemesinden dolayı da dijital para alım satımı yasaktır veya bir cezaya tabi tutulacaktır diyemeyiz. Bu konuyla ilgili serbestlik vardır, serbestlik ilkesi vardır. Dijital para alım satımı tamamıyla ülkemizde özgür iradenizle yapabileceğiniz bir fiil olarak ortaya çıkmaktadır.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply